Privacybeleid

Burger Logistic Services (hierna : ‘BLS’ is een handelsnaam van Trifor International Logistics BV) verleent logistieke diensten over de hele wereld. BLS met het hoofdkantoor in Nederland, voldoet aan de geldende EU-regels en -voorschriften. Met het oog op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna: “AVG”) op 25 mei 2018, vermelden wij hieronder de maatregelen die BLS waarborgt om uw privacy te beschermen.`

BLS heeft wettige en legitieme doeleinden voor het verwerken van persoonlijke gegevens, zoals toegestaan ​​door de AVG. Als de verwerking van persoonsgegevens door BLS vereist is voor andere specifieke zakelijke doeleinden, zullen we om uitdrukkelijke toestemming vragen. Persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, kunnen uw naam, geslacht, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, taalvoorkeur, functie, ID en / of informatie over de sector waarin u werkt, omvatten.

Op elk door u gewenst moment kunt u een kopie opvragen van alle persoonlijke gegevens die BLS over u verzamelt en opslaat. Daarnaast heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens, kunt u BLS  verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde persoonsgegevens of - indien van toepassing – BLS opdragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Waar van toepassing worden alleen basisgegevens door BLS verwerkt en veilig opgeslagen, totdat de specifieke doeleinden zijn bereikt binnen de maximale bewaartermijn, dan wel totdat uw expliciete intrekking van uw toestemming schriftelijk door BLS is ontvangen. BLS verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder legitieme doeleinden tenzij die nodig zijn om gezamenlijk een zakelijk doel te bereiken en waarmee u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan.