Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Trifor International Logistics B.V. handelende onder de naam Burger Logistic Services (KvK24358082) en van Trifor International Customs B.V. (KvK 24360858):

Nederlands recht en de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de Fenex (de Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek) onder andere bij de rechtbank Rotterdam (laatste versie), inclusief de daarin opgenomen arbitrage clausule, waarin is bepaald dat op overeenkomsten internationaal vervoer over de weg het scheidsgerecht het CMR verdrag dient toe te passen, zijn van toepassing op al onze werkzaamheden. De tekst van de Nederlandse Expeditievoorwaarden in de Nederlandse, de Engelse, de Duitse respectievelijk de Franse taal kunnen hieronder worden gedownload. Wij wijzen algemene voorwaarden gehanteerd door onze contractuele wederpartij uitdrukkelijk van de hand, tenzij wij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze contractuele wederpartij hebben aanvaard.

Downloads