General Average Ever Given

Geachte relatie,

Graag informeren we u omtrent de recente ontwikkelingen met betrekking tot het in het Suezkanaal gestrande ms. “Ever Given”.

ETA onbekend

Het schip ligt momenteel nog in Egyptische wateren. We begrijpen dat de Egyptische autoriteiten beslag hebben gelegd op het schip. De ETA Rotterdam van de aan boord vervoerde containers is op dit moment onbekend.

Averij-grosse / general average

Zoals u waarschijnlijk zult hebben begrepen, heeft de scheepseigenaar van de “Ever Given” averij-grosse (general average) verklaard en een dispacheur aangesteld. Averij-grosse is een maritieme verdeelsleutel. Bepaalde kosten en opofferingen, waaronder hulploon, die zijn gemaakt ter redding van schip en lading uit een gemeenschappelijk gevaar worden verdeeld over de verschillende betrokken partijen naar rato van hun financiële belang. De berekening en verdeling zullen te zijner tijd worden gemaakt door de door de scheepseigenaar aangestelde dispacheur (average adjuster) Richards Hogg Lindley (“RHL”).

Averij-grossezekerheid vereist

Met betrekking tot de op termijn te betalen averij-grossebijdrage is door RHL/de scheepseigenaar aanspraak gemaakt op averij-grossezekerheid. Concreet betekent dit dat zolang er geen zekerheid is gesteld voor die bijdrage, uw goederen niet zullen worden vrijgesteld.

Te stellen zekerheid

Kort samengevat dient de volgende zekerheid te worden verstrekt:

  • Voor verzekerde lading: een door ladingverzekeraars ondertekende average guarantee met kopie van de handelsfactuur;
  • Voor onverzekerde lading: een digitaal in te vullen average bond, met kopie van de handelsfactuur alsmede betaling van een depot (cash deposit). De hoogte van het te storten depot is op dit moment nog niet bekend.

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar bijgaande documenten en naar de website van RHL: https://rhlclientarea.ctplc.com

Casualty: EVER GIVEN

Password: GE2123

Het is van groot belang dat de zekerheid zo spoedig mogelijk wordt geregeld om verdere vertraging bij de uitlevering van de goederen te voorkomen. Nogmaals: uw goederen zullen niet worden vrijgesteld zolang voldoende zekerheid ontbreekt.

Voortgang 

Wij adviseren u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw verzekeringstussenpersoon dan wel uw verzekeraars. Zij zouden u verder in het proces moeten kunnen begeleiden.

Voor onverzekerde lading is van belang dat de average bond digitaal wordt ingevuld en het cash deposit wordt gesteld, zodra de hoogte daarvan bekend is gemaakt op voornoemde website van RHL.

Vriendelijk verzoeken we u ons te informeren zodra de zekerheid is geregeld en u de vrijstellingsbevestiging van RHL heeft ontvangen. We kunnen dan de aflevering van uw zending verder coördineren en vertraging zoveel mogelijk beperken.

Voor de goede orde attenderen we u erop dat wij niet zijn betrokken in de averij-grosseprocedure en hier geen invloed op kunnen uitoefenen. Desalniettemin vernemen wij het graag als u vragen heeft en wij u verder kunnen assisteren.

More information (pdf)